Skip to content
Focus Recent

Ce modificări sunt prevăzute în noua OUG a compensării și plafonării

Proiectul Ordonanței de urgență pentru modificarea și completarea OUG nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică și gaze naturale pentru sezonul rece 2021/2022, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei ”Delta Dunării” a fost postat spre consultare.

Ce prevede noul proiect de OUG:

1. La articolul 1, alineatul (2) lit a), se modifică și va avea următorul cuprins :
a) pentru clienţii casnici – acordarea unei compensaţii unitare în valoare de cel mult 0,291 lei/kWh, în cazul energiei electrice, şi în valoare de cel mult 40% din valoarea componentei preţului gazelor naturale din contractul de furnizare al clientului beneficiar, în cazul gazelor naturale, în condiţiile prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă;

2. La articolul 2, alin. (1), lit. b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

b) de către Ministerul Energiei pentru clienţii prevăzuţi la art. 6^1, alin. (1).

3. La articolul 2, alin. (5), lit. b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

b) prin bugetul Ministerului Energiei, pentru aplicarea schemei de sprijin prevăzute la art. 6^1, alin. (1).

4. La articolul 3, alineatul (1) lit a) și b), se modifică și vor avea următorul cuprins:

a) 2.500 kWh energie electrică, alocat în tranșe egale;
b) echivalentul în kWh a 1.500 m3 de gaze naturale la un factor de conversie de 10,6 kWh per m3, alocat în tranșe egale.

5. La articolul 4, alineatul (1) , se modifică și va avea următorul cuprins

(1) În vederea regularizării sumelor aferente schemei de sprijin, operatorii de distribuţie de energie electrică/gaze naturale au obligaţia ca, în perioada aprilie-iunie 2022, suplimentar faţă de citirile stabilite conform reglementărilor în vigoare, să efectueze citirea indexului contorului la clienţii casnici si sa transmita furnizorilor de energie electrică/gaze naturale datele de măsurare ale acestora, în vederea aplicării schemei de sprijin tuturor clienților casnici care se încadrează în limitele de
consum prevăzute la art. 3 alin (1) lit a) și b).’’

7. La articolul 6 alineatele 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

(1) În perioada aplicării dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă, preţurile la energie electrică şi gaze naturale se plafonează, pentru clienţii finali prevăzuţi la art. 1 alin. (1) lit. a), după cum urmează:

a) preţul final facturat al energiei electrice se plafonează la cel mult 0,8 lei/kWh;

b) preţul final facturat al gazelor naturale se plafonează la cel mult 0,31 lei/kWh

8. După articolul 6, se introduce un nou articol, articolul 61, cu următorul cuprins:
Art.61

(1) În perioada 1 februarie – 31 martie 2022 prețurile pentru energie electrică și gaze naturale se plafonează pentru clienții non-casnici, excepție fiind clienții non-casnici care au beneficiat de prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, precum şi pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea întreprinderilor din sectoarele şi subsectoarele expuse unui risc important de relocare ca urmare a transferului costului emisiilor de gaze cu efect de seră în preţul energiei electrice, cu modificarile si completarile ulterioare, după cum urmează:

a) preţul final facturat al energiei electrice se plafonează la cel mult 1 leu/kWh;

b) preţul final facturat al gazelor naturale se plafonează la cel mult 0,37 lei/kWh.

(2) Plafoanele prevăzute la alin. (1) reprezintă preţul final facturat pentru clientul final, având incluse:

a) pentru energie electrică – componenta de preţ al energiei electrice, acciza, tarifele reglementate de transport şi distribuţie, serviciile de sistem, certificatele verzi, contribuţia de cogenerare de înaltă eficienţă energetică, costurile de furnizare şi TVA;

b) pentru gaze naturale – componenta de preţ al gazelor naturale, costul de transport, tariful de înmagazinare, acciza, tariful de distribuţie, costurile de furnizare şi TVA.

(3) Componenta de preţ al energiei electrice prevăzută la alin. (1) lit. a) şi componenta de preţ al gazelor naturale prevăzută la alin. (1) lit. b) nu includ TVA.”

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.