Skip to content
Administrație locală Focus Recent

Vești bune pentru județul Mehedinți – Gaz la Orșova și în alte 11 comune în curând

Proiect Hotărâre a Guvernului privind declararea proiectului de investiții „Conductă de transport gaze naturale pe direcția Prunișor – Orșova – Băile Herculane – Jupa” ca proiect de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale a fost pus în dezbatere publică de către Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.

Ce înseamnă asta? Că adoptarea acestei hotărâri va grăbi procesul de aducere a gazului în Orșova și în alte 11 comune.

Amplasamentul obiectivului propus se află pe teritoriul administrativ al județelor Mehedinți și Caraș Severin, pe raza următoarelor unități administrativ teritoriale:

– Comuna Prunișor (MH);
– Comuna Husnicioara (MH);
– Comuna Căzănești (MH);
– Comuna Sisești (MH);
– Comuna Ilovăț (MH);
– Comuna Bâlvănești (MH);
– Comuna Godeanu (MH);
– Comuna Balta (MH);
– Comuna Podeni (MH);
– Comuna Cireșu (MH);
– Comuna Ilovița (MH);
– municipiul Orșova (MH);

În prezent în zona de nord a județului Mehedinți precum și în zona de centru și sud a județului Caraș Severin nu există conducte de alimentare cu gaze naturale. Pentru încălzirea locuințelor și prepararea hranei se folosesc lemne de foc, cărbuni și gaze lichefiate. Același tip de combustibili sunt folosiţi şi pentru încălzirea spaţiilor societăţilor comerciale şi a obiectivelor social culturale existente. Aceşti combustibili creează disconfort, poluează mediul şi contribuie la defrişarea pădurilor.  În condițiile concurenței cu societăţi similare din spatiul comunitar European, colectivităţile de oameni din mediul rural se confruntă cu probleme sociale şi economice. Asigurarea tuturor utilităţilor în mediul rural, va duce la atragerea de noi investitori, crearea de noi locuri de muncă şi în consecinţă dezvoltarea economico – socială a celor două județe.  Această zonă beneficiază de o variată rețea de hoteluri, pensiuni turistice şi agroturistice și baze de tratament; O evidențiere a multiplelor ramuri ale turismului din zonele menționate este reprezentată de turismul balneoclimateric oferit de stațiunea Băile Herculane care deține un patrimoniu balneo-climateric şi cultural cu istoric bimilenar. În vederea îmbunătăţirii condiţiilor de viaţă a locuitorilor, în scopul îndeplinirii criteriilor pentru atingerea standardelor europene de viaţă, alimentarea cu gaze naturale în această zonă este un obiectiv esenţial. Până în prezent, în județul Mehedinți, s-a racordat la conducta de transport gaze naturale DN 500, PN25, Filiași – Turnu Severin finalizată și pusă în funcțiune în anul 2007, Municipiul Drobeta Turnu Severin. În anul 2020 s-a solicitat racordarea la Sistemul Național de Transport gaze naturale pentru proiectul de dezvoltare a unei centrale electrice de 210 MW la Halânga-Drobeta Turnu Severin”, se arată în nota de fundamentare.

Prin realizarea acestei conducte se poate asigura alimentarea cu gaze naturale a localităților din zona de interes a obiectivului, respectiv un număr de aproximativ 15.500 consumatori casnici, 94 instituții publice (școli, primării, dispensare. cămine culturale, cabinete medicale, etc) și aproximativ 113 de agenți economici în județul Mehedinți precum și aproximativ 12.000 consumatori casnici, 136 instituții publice (școli, primării, dispensare. cămine culturale, cabinete medicale, etc) și aproximativ 231 de agenți economici în județul Caraș Severin.

Realizarea proiectului aduce următoarele beneficii:

  •  creează premisele interconectării zonei de Vest a țării (Caransebeș) cu zona de Sud – Vest a țării (Drobeta Turnu Severin), asigurându-se astfel alimentarea cu gaze pentru zonele aferente din 2 direcții și echilibrarea sistemului național de transport gaze naturale;
  • asigurarea alimentării cu gaze naturale a zonei de consum Drobeta Turnu Severin, din Jupa (parte a coridorului BRUA), la presiuni mai mari, oferind posibilitatea de implementare a proiectului de dezvoltare a unei centrale electrice la Halânga;
  • posibilitatea alimentării cu gaze naturale a zonei prin care este amplasată conducta;
  • diversificarea surselor de energie pentru județul Mehedinți și Caraș Severin;
  • reducerea emisiilor și susținerea producerii de energie din surse regenerabile, prin trecerea de la sistemul de încălzire cu combustibili solizi (lemne, păcură, etc) la sistemul de încălzire pe bază de gaze naturale;
  • premisele reducerii defrișărilor în zonele ariilor naturale protejate, și nu numai.
  • creșterea potenţialul turistic şi de agrement a zonei;
  • dezvoltarea staţiunilor balneoclimaterice cu o paletă foarte largă de factori naturali: ape minerale carbogazoase, feruginoase, bicarbonatate, calcice, magneziene, atermale;
  • creșterea investiţiilor private în domeniul turismului realizate în noi capacităţi de cazare şi în modernizarea celor existente, generând creşterea capacitatăţii de cazare şi a numărului de turişti;
  • creșterea investițiilor în industrie

Prin adoptarea acestui act normativ se vor reduce termenele de implementare a proiectelor de importanță națională în domeniul gazelor naturale și asigură dezvoltarea infrastructurii energetice din România.

Prin realizarea conductei de transport gaze naturale pe direcția Prunișor – Orșova – Băile Herculane – Jupa se echilibrează sistemul de transport gaze, implicit asigurarea gazelor pentru zona de sud-vest a țării cu gaze naturale la presiune înaltă provenite din zona de vest a țării. Totodată, se asigură alimentarea cu gaze naturale a zonei de consum Drobeta Turnu Severin, din Jupa la presiuni mai mari, oferind posibilitatea de implementare a proiectului de dezvoltare a unei centrale electrice la Halânga.

Conducta de transport gaze naturale pe direcția Prunișor – Orșova – Băile Herculane – Jupa, cu lungimea de 180 km este un obiectiv de investiții care se va include în Programul de modernizare dezvoltare pe anul 2020 al SNTGN Transgaz SA Mediaș, și va fi finanțat din surse proprii ale societății.

1 comentariu la “Vești bune pentru județul Mehedinți – Gaz la Orșova și în alte 11 comune în curând

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.