Skip to content
Administrație locală Ediția de astăzi

Vești pentru severineni legate de încălzirea din această iarnă

Guvernul se reunește în ședință, iar pe ordinea de zi se află proiectul de ordonanță pentru modificarea și completarea art.1 din Ordonanţa de urgență a Guvernului nr. 5/2019 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unei cantităţi de păcură necesare asigurării, pe perioada de iarnă, a agentului termic pentru încălzirea populaţiei din municipiul Drobeta- Turnu Severin, judeţul Mehedinţi.

Ce prevede proiectul de ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ:

Întrucât necesitatea furnizării agentului termic pentru populaţia din municipiul Drobeta-Turnu Severin, judeţul Mehedinţi, reprezintă o situaţie socială stringentă, fiind insuficiente cantităţile de combustibil destinate asigurării unei funcţionări în bune condiţii pe perioada de iarnă,

Având în vedere faptul că lipsa căldurii ar constitui un impediment major şi în derularea activităţii spitalelor, grădiniţelor, creşelor cu program prelungit, şcolilor generale, liceelor şi agenţilor economici, beneficiari ai serviciului de termoficare în sistem centralizat şi La nivelul populației de pe raza unității administrativ-teritoriale există o situație extraordinară care poate afecta condițiile de viață și sănătate ale acesteia și care prevalează asupra eventualului caracter general sau individual al măsurii reglementate, Beneficiarii prezentului act normativ sunt cetățenii de pe raza unității administrativ-teritoriale conferind prezentului act normativ un caracter general, nediscriminatoriu, respectiv populația afectată de lipsa încălzirii dacă măsura nu este adoptată,

Situația specială existentă la nivelul unității administrativ-teritoriale Drobeta Turnu-Severin impune luarea unor măsuri în vederea asigurării condițiilor decente de viață și sănătate a populației din oraș amenințată de intemperiile sezonului rece,

Din cauza faptului că Serviciul Public de Alimentare cu Energie Termică din subordinea Consiliului Local al Municipiului Drobeta Turnu-Severin, județul Mehedinți nu deține momentan mijloace bănești pentru aprovizionarea cu păcură pentru sezonul rece 2020-2021,

În vederea eliminării eventualelor blocaje, dificultăți sau întârzieri în furnizarea agentului termic pentru desfășurarea activităţii spitalelor, grădiniţelor, creşelor cu program prelungit, şcolilor generale, liceelor şi agenţilor economici și a populației se impune adoptarea prezentului act normativ, care să permită furnizarea agentului termic pe perioada sezonului rece 2020-2021,

Ținând cont de faptul că neadoptarea proiectului de ordonanţă de urgenţă conduce la
imposibilitatea asigurării condițiilor decente de viață și sănătate a populației dependente de sistemul centralizat de încălzire,

În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie o situaţie de urgenţă şi extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Articol unic – Articolul 1 din Ordonanţa de urgență a Guvernului nr. 5/2019 privind
aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unei cantităţi de păcură necesare asigurării, pe perioada de iarnă, a agentului termic pentru încălzirea populaţiei din municipiul Drobeta-Turnu Severin, judeţul Mehedinţi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 128 din 18 februarie 2019, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 223/2019, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(1) Se aprobă scoaterea din stocurile disponibile păstrate în rezervele de stat, cu titlu de împrumut, până la data de 31 octombrie 2019, a cantităţii de 9.941 tone păcură, până la data de 31 octombrie 2020, a cantităţii de 25.000 tone păcură, iar până la data de 31 octombrie 2021, a cantității de 26.000 tone păcură, necesare asigurării, pe perioada de iarnă, a agentului termic pentru încălzirea populaţiei din municipiul Drobeta-Turnu Severin, judeţul Mehedinţi.”

2. După alineatul (3) se introduc două noi alineate, alin. (4) și alin. (5), cu următorul
cuprins:

„(4) Din cantitatea de 25.000 tone păcură, cu scadența la 31 octombrie 2020, pentru cantitatea de 6.500 tone păcură se prelungește termenul de restituire sau de achitare a valorii combustibilului până la data de 31 martie 2021.

(5) Cantitatea de 26.000 tone de păcură prevăzută la alin. (1) va fi predată Serviciului Public de Alimentare cu Energie Termică până la data de 31martie 2021.”

1 comentariu la “Vești pentru severineni legate de încălzirea din această iarnă

  1. Vaaaiii cîîîtăă bucurie… de asemenea veşti…ca şi cum ni s-ar spune ceva ne-mai auzit… Unde e domnul minisctru cu economia care la sfîrşitul verii întro vizită cu şeful său domnu Orban , spuneau că mai e puţin de lucru pînă ce termo Halînga va fi branşat la reţeaua de gaz care vine dinspre Craiova şi va ajunge la Orşova, B. Herculane….. bla….bla….bla….

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.