Skip to content
Ediția de astăzi

Cum arată proiectul de lege privind certificatul Covid la muncă. Cine face excepţie şi cele 5 opțiuni pe care le au angajații

Proiectul de lege privind introducerea certificatului electronic COVID-19 la locul de muncă prevede că angajații au la dispoziție 5 opțiuni – vaccinarea cu o doză, vaccinarea cu schemă completă, trecerea prin boală, test antigen sau test PCR. Potrivit celei mai recente forme a proiectului, angajații nevaccinați primesc gratuit 15 vouchere pentru a se testa.

Certificatul urmează să fie cerut la locul de muncă dacă numărul cazurilor de COVID-19 crește cu un coeficient săptămânal mediu de cel puţin 1,5 ori timp de trei săptămâni consecutive la nivel național. Se renunță la el atunci când numărul cazurilor scade timp de 3 săptămâni, iar incidența COVID la nivel național este sub 1 la mie, potrivit PSNews.ro

Sunt exceptați angajatorii din sectorul privat cu până la 10 angajați, care nu au interacțiuni directe cu clienții, și angajații care lucrează de acasă.

Proiectul de lege trebuie să fie modificat de Parlament, unde pot fi aduse noi modificări.

Textul proiectului de lege privind certificatul electronic COVID-19

Art.1. – În interesul protejării sănătății publice și în scopul exclusiv al combaterii răspândirii epidemiei COVID-19, în vederea desfășurării unor activități, în condițiile stabilite prin hotărâre a Guvernului, se instituie certificatul ELECTRONIC COVID-19, utilizat ca instrument de prevenire și control al efectelor pandemiei SARS-COV 2 pe teritoriul României.

Art.2 – Certificatul ELECTRONIC COVID-19 este generat prin intermediul SII-CDC, în urma verificării informațiilor din platformele „Corona-forms” și „RENV”.

Art.3 – Certificatul ELECTRONIC COVID-19 se emite:

  1. a) pentru persoanele vaccinate cu cel puțin o doză, cu valabilitate pe perioada stabilită pentru efectuarea schemei complete de vaccinare.
  2. b) pentru persoanele vaccinate cu schemă completă de vaccinare, cu valabilitate pe perioada stabilită pentru schema completă de vaccinare.
  3. c) pentru persoanele infectate cu SARS-COV 2, cu valabilitate de 180 de zile de la data primului rezultat pozitiv la testul pentru SARS-CoV-2, înregistrat în platforma informatică „Corona-forms”;
  4. d) pentru persoanele testate cu test antigen rapid înregistrat în platforma informatică „Corona-forms”, cu rezultat negativ, cu valabilitate de 48 de ore de la efectuarea testului;
  5. e) pentru persoanele testate cu test NAAT/PCR, înregistrat în platforma informatică „Corona-forms”, cu rezultat negativ, cu valabilitate de 72 de ore de la efectuarea testului.

Art.4. (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, pe perioada stării de alertă, angajatorii din sectorul public şi privat au obligația de a solicita personalului cu care își desfășoară activitatea certificatul ELECTRONIC COVID-19 la intrarea la locul de muncă și corelativ personalul din sectorul public și cel privat are obligația prezentării certificatului ELECTRONIC COVID-19 la intrarea la locul de muncă, în cazul înregistrării unei creșteri săptămânale a numărului de cazuri confirmate la nivel naţional pe parcursul a trei săptămâni consecutiv.

(2) Prevederile prezentei legi se aplică și membrilor Camerei Deputaților și ai Senatului, persoanelor alese sau numite care ocupă funcții publice sau de demnitate publică ori asimilate acestora.

Art. 5 (1) – Analiza situației epidemiologice se face de către Institutul Național de Sănătate Publică în fiecare zi de luni pentru săptămâna anterioară, iar obligația solicitării certificatului ELECTRONIC COVID-19 potrivit art. 4, intră în vigoare la 72 de ore de la data îndeplinirii condiţiei de creștere cu un coeficient săptămânal mediu de cel puţin 1,5 ori a numărului de cazuri timp de trei săptămâni consecutive la nivel național.

(2) – Obligația solicitării certificatului ELECTRONIC COVID-19 încetează în termen de 72 de ore de la data constatării îndeplinirii cumulative a următoarelor condiţii:

  1. a) scădere timp de 3 săptamâni consecutive a numărului de cazuri la nivel național;
  2. b) incidența cumulată pe ultimele 14 zile la nivel național este mai mică de 1 la mie.

Art.6. – Obligația solicitării și prezentării certificatului, precum și încetarea obligativității solicitării și prezentării acestuia, pe baza datelor prevazute la art. 5, furnizate de către Institutul Național de Sănătate Publică, vor fi stabilite prin hotărâre a Guvernului.

Art.7. – Personalul prevăzut la art.3 lit. d) și e) beneficiază de 15 vouchere pentru testare antigen rapidă, pe perioada existenţei obligaţiei de a prezenta certificatul ELECTRONIC COVID-19, din sumele alocate de la bugetul de stat, potrivit normelor metodologice de aplicare a prezentei legi.

Art.8. – Angajatorul are obligaţia de a lua măsurile necesare în vederea verificării certificatelor prin intermediul aplicației mobile „Check DCC”, prevazută la art. 1 alin. (4) lit. c) din OUG nr.68/2021 privind adoptarea unor măsuri pentru punerea în aplicare a cadrului european pentru eliberarea, verificarea şi acceptarea certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID pentru a facilita libera circulaţie pe durata pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare, precum și în vederea interzicerii accesului temporar la locul de muncă al angajaţilor care nu prezintă certificatul ELECTRONIC COVID-19.

Art. 9. – (1) Sunt exceptați de la aplicarea prevederilor prezentei legi angajatorii din sectorul privat cu până la 10 angajați, care nu efectuează activități de prestări de servicii care presupun interacțiuni directe cu clienții.

(2) Este exceptat de la aplicarea prevederilor prezentei legi personalul care își desfășoară activitatea la domiciliu sau în regim de telemuncă.

Art.10. – (1) In conformitate cu prevederile art. 50 lit i) din Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicat, cu modificările și completările ulterioare, art. 513 alin. (1) lit.m) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, raportul de serviciu, contractul individual de muncă sau orice alt tip de contract în baza căruia își desfășoară activitatea personalul care nu prezintă la intrarea la locul de muncă un certificat ELECTRONIC COVID-19 valid se suspendă de drept, fără plata drepturilor salariale.

(2) Suspendarea raportului de serviciu/contractului individual de muncă se constată prin dispoziția scrisă a angajatorului, emisă în condițiile legii.

(3) Suspendarea constatată în condiţiile alin.(1) încetează la data la care persoana prezintă certificatul ELECTRONIC COVID-19, dar nu mai devreme de 15 zile de la data la care s-a dispus suspendarea.

(4) Suspendarea încetează și în cazul în care necesitatea prezentării certificatului încetează conform art. 5 alin. (2).

(5) Decizia de suspendare a raporturilor de serviciu/de muncă dispusă în conformitate cu prezenta lege poate fi contestată la instanța competentă conform legii, după caz.

Art.11. – (1) Nerespectarea obligațiilor prevăzute de prezenta lege de către angajator reprezintă contravenție și se sancționează cu amendă de la 10.000 lei la 100.000 lei.

(2) Constatarea contravenției și aplicarea sancțiunii se realizează de personalul împuternicit din cadrul direcției de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București, din cadrul Inspecției Sanitare de Stat, a Inspecției Muncii, precum și de ofițerii și de subofițerii din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

Art.12. – În termen de 15 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, Guvernul aprobă prin hotărâre normele metodologice de aplicare a acesteia.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.