Skip to content
Recent Spot

Șoferii vor putea plăti amenzile în termen de 15 zile, față de 48 de ore

Proiectul de Lege privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenţionale a fost adoptat miercuri, 27 iunie, de plenul Camerei Deputaților. Actul normativ prevede, în sistem pilot, posibilitatea ca şoferii să plătească amenzile în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal, faţă de 48 de ore, cum prevedea legislaţia anterioară. Potrivit noii legi, agentul constatator va specifica această posibilitate în procesul verbal.

De asemenea, legea instituie un mecanism simplificat de evidenţă şi comunicare în material a amenzilor, în măsură să furnizeze în timp real datele despre creanţele datorate şi plăţile efectuate. În acest sens, s-a stabilit crearea unui tip de proces-verbal care cuprinde anumite date standardizate, respectiv o serie de evidenţă unică, codul de identificare fiscală a emitentului, care să poată fi utilizate pentru evidenţa, identificarea şi monitorizarea aplicării sancţiunilor, precum şi crearea unui cont unic deschis la Trezoreria Statului, destinat exclusiv acestui scop.

Pentru supleţea sistemului, s-a instituit şi titlul de creanţă electronică, care cuprinde datele din procesul-verbal, precum şi sistemul informatic de gestionare a titlurilor de creanţă electronice. Sumele provenite din amenzile aplicate persoanelor fizice în conformitate cu legislaţia în vigoare se fac venit integral la bugetele localităţilor în care contravenientul îşi are domiciliul, anunță grupul parlamentarilor PSD de la Camera Deputaților.

Procesul-verbal de constatare a contravenţiei va cuprinde în mod obligatoriu: data şi locul unde este încheiat; numele, prenumele, calitatea şi instituţia din care face parte agentul constatator; numele, prenumele, domiciliul şi codul numeric personal ale contravenientului, descrierea faptei contravenţionale cu indicarea datei, orei şi locului în care a fost săvârşită, precum şi arătarea împrejurărilor care pot servi la aprecierea gravităţii faptei şi la evaluarea eventualelor pagube pricinuite; indicarea actului normativ prin care se stabileşte şi se sancţionează contravenţia; indicarea societăţii de asigurări, în situaţia în care fapta a avut ca urmare producerea unui accident de circulaţie; posibilitatea achitării, în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal, a jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ; termenul de exercitare a căii de atac şi instanţa la care se depune plângerea.

Lipsa uneia dintre menţiunile privind numele şi prenumele agentului constatator, numele şi prenumele contravenientului, codul numeric personal pentru persoanele care au atribuit un asemenea cod iar, în cazul persoanei juridice, lipsa denumirii şi a sediului acesteia, a faptei săvârşite şi a datei comiterii acesteia sau a semnăturii agentului constatator atrage nulitatea procesului-verbal. Nulitatea se constată şi din oficiu.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.